dijous, 12 de juny de 2014

LÍQUID DESPRÉS DE CONGELAR AIGUA

aigua tot i que és una substància molt comuna s’ha convertit en una raresa, ja que quan la refredem a un punt de congelació pot transformar-se en un nou tipus de líquid. Uns científics nord-americans ho han descobert, informa la revista Journal of Physical Chemistry B de la Societat Americana de Quiimica (ACS) al 2011.

Aigua en estat sólid
Segons dos coautors de l’estudi, Kumar i Stanley, l’aigua presenta més de 80 propietats inusuals, per exemple que pot presentar els tres estats físics (sòlid, líquid o gas) al mateix temps, entre d’altres.

Kumar i Stanley van fer servir simulacions amb l’ordinador, ja que fer-ho en un laboratori és impossible perquè el procés és massa ràpid. I van poder arribar a demostrar que si l’aigua en estat líquid la congelem té tendència a disminuir la conducció de calor, com passa habitualment. Però quan l’aigua arriba a 54 graus centígrads sota zero, l’aigua líquida comença a conduir el calor molt millor.


Amb aquest experiment es demostra que sota d’aquesta temperatura l’aigua es sotmet a canvis estructurals forts però constants, mentre que l’estructura física és molt semblant al gel. Aquests canvis estructurals augmenten la conducció de calor a temperatures més baixes. Per tant, els investigadors donen suport a la idea de que l’aigua té una transició de fase líquid-líquid.


Bibliografia:TIPUS D'AIGUA

El planeta terra és el planeta amb més aigua del sistema solar. Conté un 97% d’aigua que es troba als oceans, que és la que diem aigua salada, però també hi ha més tipus d’aigua.


Aigua salada: És aigua amb una concentració de sal relativament alta.

Aigua potable: És l’aigua que pot ser consumida per animals i persones, és una aigua neta que no transmeteix malalties.

Aigua salobre: És aigua amb menor proporció de sal que l’aigua del mar.

Aigua dolça: És aigua natural amb baixa concentració de sals, i després de un tractament pot produir-se aigua potable.

Aigua dura: És aigua que conté un gran nombre de ions positius. El nombre d’àtoms de calci i magnesi determinen la duresa d’aquesta aigua.

Aigua tova: És aigua sin duresa, és a dir, és un aigua pobre en ions de calci o magnesi.

Aigua negras: És aigua que ha sigut prohibida per una comunitat després d’haver detectat contaminació.

Aigua gris: És aigua domèstiques residuals compostes per aigua de rentar procedent de la cuina, del bany...Aigua residual: És aigua que prové dels sistemes d’alcantarilles.

Aigua bruta: És aigua que no ha rebut cap mena de tractament.

Aigua morta: És aigua que es troba en un estat d’escassa circulació, com l’aigua amb poc oxígen.

Aigua alcalina: Aigua amb un pH major de 7.

Aigua àcida: Aigua amb un pH menor que 7.

Aigua pura: Aigua amb un ph de 7 exacte.


Opinió personal:
Hi ha molts tipus d'aigua i hi ha un tipus per a cada cosa... el que es veu clarament es que l'aigua es esencial per la vida humana i per l'ecosistema
WEBGRAFÍA:

Estalvi de l'aigua

ESTALVIAR L'AIGUA A CASA


Avui en dia el consum d'aigua està arribant a unes taxes altes envers a la poca quantitat disponible,però podem utilitzar diferents recursos tecnològics amb la finalitat d'estalviar i aportar un benefici econòmic.

Aquests són els recursos:

Reductor del cabal de l'aigual per aixetes

reductor de cabal per aixetes

És un mètode barat i eficaç per estalviar una gran quantitat d'aigua i energia ,amb una gran durabilitat i no adquireix manteniment .Evita l'acumulació de calç i té una fàcil instal·lació

Reductor del consum per a les cisternes

reductor de cisternes


Aquest sistema funciona dosificant la despesa d’aigua de les cisternes. Està basat en un sistema de peses d’acer inoxidable que aplicades a la cisterna regulen la quantitat d’aigua alliberada per mitjà de la força exercida a la cadena,estalvia fins a un 70
% d'aigua .té una gran durabilitat i no provoca soroll.
Reductor del cabal de l’aigua per dutxes

reductor per dutxes
  El reductor és un mètode barat i eficaç de no malgastar aigua ni energia.Estalvia una gran quantitat d’aigua i energia en un preu reduit,té una gran durabilitat i no requereix manteniment.Ràpida amortització i evita l’acumulació de calç.


Conclusió: l'aigua no la podem malgastar ja que la fem servir molt i la necessitem,hi han diferents recursos per estalviar i fe un bon ús d'ella.

Piscines medicinals

Nedar en piscines tractades amb clor pot provocar efectes genotòxics (dany en l'ADN), així com efectes negatius respiratoris, segons un estudi publicat a la revista Environmental Health Perspectives. Afecta la salut de la pell i els ulls, especialment en nens, ancians i persones amb alta sensibilitat a productes clorats. L'alternativa a això són les piscines naturals o ecològiques. Amb la idea de banyar en un piscina sigui un "aigua viva" i saludable, sense productes químics.

Una piscina ecològica és aigua que reprodueix el cicle de la natura per realitzar la de filtració de les aigües, mitjançant terres de diferents granulometries i diferents plantes aquàtiques, en què normalment està separada la zona de bany de la zona de fitodepuració amb plantes macròfits . Cal posar l'aigua en circulació mitjançant un sistema de canonades, bombes i cascades, com en un riu de veritat. Com quan nedem en un llac o riu. L'aigua mai es canvia, només es reposa la que s'evapora. Només s'han de cuidar les plantes aquàtiques com qualsevol altra planta del jardí. No és adequat ficar animals com peixos o ànecs perquè embrutarien l'aigua alterant l'equilibri.
BASE ALBERCAS
Piscina medicinal


Piscina medicinal 
WEBGRAFÍA: 

Informació: http://goo.gl/qq0v8J

Aigua medicinal

AIGÜES MEDICINALS

L'aigua sempre ha sigut font de salut per al home. Ja des de la antiguitat es coneixien els efectes beneficiosos  sobre la pell i el cos quan et submergeixes en fonts naturals termals. Aquesta tècnica es complementa amb la hidroteràpia, que consisteix en beure aigües medicinals per a millorar la nostra salut.

-Aigües clorurades: es sol utilitzar per la dermatologia, otorinolaringologia, estats d'esgotament físic i mental.

-Aigües sulfurades: es sol utilitzar per processos reumàtics, afeccions respiratoris crònics.

-Aigües bicarbonades:  ajuda a estimular la secreció del pàncrees i a normalitzar el PH del estómac.

-Aigües carbogasoses: estimulen la secreció gàstrica i s'utilitzen en tractaments de arteriopaties.

-Aigües radioactives  s'utilitza per trastorns crònics de l'aparell respiratori.
  


Aigua natural


WEBGRAFIA:
http://saludpasion.com/tag/agua-medicinal/


dimecres, 11 de juny de 2014

Tradicions i costums

RITUALS AMB L'AIGUA 

Els ritus religiosos amb aigua són freqüents en tots els pobles; hom els atribuïa efectes de purificació, de reviviscència després de la mort o de canvi de situació en la vida (naixement, pubertat, matrimoni).

Els rituals de iniciació religiosa es duen a terme en individus que volen introduir-se en una nova religió. Les religions monoteistes actuals tenen cada una un ritual de iniciació necessari per formar part de la seva comunitat religiosa.

El judaisme té un ritual de iniciació anomenat en la religió cristiana el ritual d'iniciació es el baptisme, aquest consisteix en abocar aigua sobre el front de la persona o submergir-la en l'aigua, s'aplica a nenes o a creients adults. Aquest ritual pretén purificar l'ànima de la persona a través de l'aigua i manifestar públicament un nou naixement espiritual. Aquest ritual només es pot realitzar una vegada a la vida. L'islam quan neix el nen, el pare l'hi susurra el més prop possible de l'orella dreta el 'la crida de l'oració', després l'hi posa una mica de mel a la llengua i a partir d'aquest moment el nen es musulmà. Quan fa set dies del seu naixement es celebra una cerimònia anomenada Aquiqa per posar nom al nen i se l'hi afeita el cap al nen com a símbol de puresa.

Rituals
Diccionari de llengües

LA LLENGUA EN L'AIGUA

Paraules relacionades amb l'aigua domesticada:

Aigua:Compost d'hidrogen i oxigen de fórmula H2O.
Inundació:Acció d'inundar o inundar-se.
Beguda:Qualsevol líquid que hom beu.
Font:Indret on l'aigua subterrània brolla o surt a la superfície de la terra.
Pantà: Sector de terreny impermeable i planer, recobert per un mantell d'aigües poc profundes, sovint fangoses.
Pou:Excavació vertical i profunda, practicada en el sòl fins a trobar una capa aqüífera, generalment el mantell freàtic més pròxim a la superfície.
Canal:Obra destinada a conduir masses d'aigua derivades de rius, de torrents, de llacs naturals i artificials o d'aigües subterrànies
Piscina:Estany artificial, generalment en un jardí, per a tenir-hi peixos vius, estany artificial destinat a banyar-s'hi, a nedar o a practicar-hi diversos esports relacionats amb la natació. 
Bassa:Qualsevol excavació o sot gros o petit que s'omple d'aigua, especialment el destinat a recollir l'aigua de pluja, que serveix d'abeurador, de safareig o de rentador...


Graella de paraules relacionades amb l'aigua domesticada en diferents idiomes

paraula ''diccionari'' en el diccionari